Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Βοηθήστε μας με τις απαντήσεις σας, ώστε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν πληρέστερα στις επιθυμίες σας.
Βαθμολογήστε από το 1 μέχρι το 5 (1 – απαράδεκτο, 5 – εξαιρετικό)

Οι υπηρεσίες μας.
Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας
 1 2 3 4 5

Ταχύτητα εξυπηρέτησης  1 2 3 4 5

Η συμπεριφορά μας  1 2 3 4 5

Ο χώρος μας  1 2 3 4 5

Ο εξοπλισμός μας  1 2 3 4 5

Τα προϊόντα μας  1 2 3 4 5

Οι λουτήρες μας  1 2 3 4 5

Οι τουαλέτες μας  1 2 3 4 5

Το web site μας  1 2 3 4 5

Κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε

Το όνομά σας (προαιρετικά)

Το email σας (προαιρετικά)

Please leave this field empty.